Korisne informacije

Ovde možete saznati kako doći do informacija i dokumenata potrebnih Vama da biste izvršili uknjižbu kuće, stana, legalizaciju objekta, dobijanje kućnog broja ... Za neke od ovih radnji Vam je potrebno angažovanje geometra, za neke ne.

Zakon o ozakonjenju objekata

Uknjižba nekretnine – Upis vlasništva u katastar

Potrebna dokumentacija za upis u katastar nepokretnosti

Pojmovi urbanizam

Legalizacija

Kako dobiti građevinsku dozvolu

Kako dobiti kućni broj

Kako do priključka za struju

Regulaciona linija

Građevinska linija

Katastarska parcela

Kopija plana

Uknjižba

Konverzija zemljišta

Zakon o planiranju i izgradnji