Geodetsko snimanje i ucrtavanje objekata u katastar

Geodetsko snimanje objekta podrazumeva evidentiranje tj. uknjižbu nepokretnosti u katastru i samim tim dobijanje upotrebne dozvole, uknjižbu vlasništva , sprovođenje postupka legalizacije, dokazivanje vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanje, zakup, hipoteke i sl. Svaki izgrađen gradjevinski objekat treba da se ucrta odnosno evidentira na katastarskim planovima, jer objekat zvanično postoji tek kada se ucrta u katastarske planove. Geodetsko snimanje podzemnih vodova takođe je zakonska obaveza, a istovremeno pravo i potreba investitora jer tek nakon ucrtavanja podzemnih instalacija u katastru vodova može se uknjižiti vlasništvo na izvedenim radovima, kao i obezbediti nadoknada štete u slučaju da se nepažnjom podzemni vod ošteti.

Geodetsko snimanje i ucrtavanje objekata i podzemnih vodova odnosi se na sledeće :

  • ucrtavanje objekta u katastar
  • ucrtavanje vodova
  • snimanje vodova (vodovi se snimaju prilikom njihovog postavljanja –izgradnje tj. pre zatrpavanja)
  • evidentiranje promena na katastarskim planovima vodova
  • snimanje i ucrtavanje vodovoda, kanalizacija, električnih kablova, telekomunikacionih kablova, optičkih kablova.
  • snimanje i ucrtavanje izgradjenih objekata,kuća, garaža
  • snimanje i ucrtavanje podzemnih objekata

Objekti za koje se vrši geodetsko snimanje i ucrtavanje mogu biti stambeni, pomoćni, privredni. Vodovi za koje se vrši snimanje i ucrtavanje mogu biti elektro, gasovod, toplovod, vodovod, kanalizacija, telekomunikacija.

Posao podrazumeva da geodetska agencija tj. ovlašćeni geometar odradi geodetsko snimanje na terenu, izradi elaborat sa podacima merenja objekta ili vodova i isti preda u nadležni katastar. Obradom elaborata od strane katastra može se izvršiti tehnički prijem tj. izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat ili vodove (ucrtavanje objekta/vodova u katastarskim planovima).

Po predaji elaborata za ucrtavanje objekta u katastar može se tražiti rešenje o privremenom kućnom broju i na osnovu toga prijaviti prebivalište na toj adresi.

geodetsko snimanje ne evidentiranih objekata