Provera vertikalnosti objekata

Kod visokih objekata izražena je potreba za obeležavanjem karakterističnih tačaka objekta i kontrolom vertikalnosti cele konstrukcije u procesu izgradnje, a takođe i ispitivanjem nepromenjenosti geometrije objekta tokom vremena. Kod ispitivanja nepromenjenosti geometrije nakon perioda eksploatacije veoma je važno dobro i precizno označavanje tačaka od strane geometra na objektu koji se osmatra. Na osnovu rezultata merenja i ocene koordinata materijalizovanih tačaka na objektu, donosimo zaključke o nepromenjenoj odnosno promenjenoj geometriji objekta od vremena kada je sagrađen ili nekog prethodno kontrolisanog stanja objekta. Neprecizno definisane tačke na objektu mogu dovesti do pogrešnih zaključaka.

Prilikom izgradnje vertikalnih objekata kao što su silosi, stubovi, tornjevi i sl. potrebno je izvršiti proveru vertikalnosti, da li je u dozvoljenim granicama. To mogu da budu vertikalnosti stubova, vertikalnosti antena, vertikalnosti silosa, vertikalnosti tornjeva, vertikalnosti kula, vertikalnosti bandera, vertikalnosti zgrada i sl.

Geodetska agencija tj. geometar radi potrebna terenska merenja , pravi se 3d model i na osnovu njega može da se vidi kakvo je stanje. Po izvedenim merenjima i urađenim 3D modelom izrađuje se elaborat i izdaje potvrda o vertikalnosti objekta. Kod montažnih vertikalnih objekata kao što su antenski stubovi potrebno je jedanput godišnje uraditi kontrolu vertikalnosti objekta.