Saobraćajnice i vodovi trasiranje

Iskolčavanje trase predstavlja prenošenje na teren položaja, dimenzija i visina projektovanih osa i ostalih elemenata saobraćajnica, vodova i drugih linijskih objekata. Iskolčavanje trase u stvari predstavlja obeležavanje saobraćajnica, pruga, trasiranje vodova, puteva, ulica.

Projektant projektuje na topografskoj osnovi terena koju su predhodno izradili geometri našeg geodetskog biroa (tzv. katastarsko-topografski plan), a potom geometri trasiraju projektovano stanje na terenu, nakon čega se građevinski radovi mogu izvoditi u skladu sa projektom.