Tehnički prijem objekata upotrebna dozvola

Tehnički prijem objekta, postrojenja, uređaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugrađeni, kao i izvedenih građevinskih radova, vrši se prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, osim ako za određene vrste objekata nisu doneti posebni propisi o tehničkom prijemu.

Tehnički prijem objekta, vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno dela objekta ako je za njegovo građenje, odnosno izvođenje radova izdato odobrenje za izgradnju i ako je organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom projektu, na osnovu kojeg je vršeno građenje objekta.

Ako se objekat za koji je izdato odobrenje za izgradnju objekta u celini gradi po fazama, tehnički prijem može se vršiti i za pojedine faze odnosno delove koji predstavljaju nezavisnu tehničko-tehnološku celinu u odnosu na ostale faze, ako je organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom projektu, na osnovu koga je vršeno građenje dela objekta.

Tehnički prijem objekta obuhvata:

1) proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta odnosno za izvođenje radova;

2) pregled izgrađenosti objekta odnosno izvedenih radova u skladu sa glavnim projektom na osnovu koga je objekat izgrađen.

Svaki izveštaj o tehničkom prijemu treba da sadrži sledeće stvari koje radi geometar:

  • Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta
  • Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije

Tehnički prijem objekata izvodi ovlašćeni arhitektonsko – građevinski biro za tehničke prijeme objekata.