Protokol regulacije

Protokol regulacije je obavezan dokument koji se uvrštava u glavni projekat izgradnje objekta. Izrađuje ga geodetski biro tj. ovlašćeni geometar na osnovu elemenata definisanih lokacijskom dozvolom, odnosno na osnovu podataka iz plana detaljne regulacije (ukoliko on postoji za područje na kojem je predviđena izgradnja konkretnog objekta) ili na osnovu drugog važećeg planskog akta.

Protokol regulacije sadrži grafički i tekstualni deo kojima su od strane geometra precizno opisane:

  • obeležena građevinska parcela
  • regulaciona linija
  • građevinske linije
  • sva zadata odstojanja koja su određena lokacijskom dozvolom