Iskolčavanje objekata

Iskolčavanje objekta je postupak prenošenja i označavanja projektovanih dimenzija na teren.
Iskolčavanje objekta je geodetska usluga koja uključuje prenos dimenzija, položaja tačaka i visina objekta definisanih arhitektonskim projektom na teren.
Nakon iskolčavanja, potrebno je napraviti elaborat iskolčavanja – što je po zakonu obaveza pre gradnje.
Investitor zgrade dužan je najkasnije do dana početka radova da ima rešenje o uslovima građenja, građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta – zavisno od veličine zgrade, te elaborat iskolčavanja građevine. U prijavi početka građenja, investitor je dužan da navede izvođača i oznaku elaborata iskolčavanja.
Izvođač na gradilištu mora po zakonu da ima, uz ostalo, i elaborat iskolčavanja građevine.
Elaborat iskolčavanja građevine ili elaborat o iskolčavanju građevine je skup grafičkih i pisanih dokumenata koji opisuju iskolčavanje objekta obavljeno na terenu. Neophodan je za početak gradnje, što je definisano zakonom.
Sastoji se od tehničkog izveštaja s opisom projektnog zadatka, korišćenih instrumenata i osnovnih podataka o građevini, popisa koordinata iskolčavanih tačaka i poligona i skice iskolčavanja.
Iskolčavanje i elaborat iskolčavanja građevine izrađuje geodetski biro ovlašćen za obavljanje geodetskih poslova. Geometri u našem birou obavljaju sve usluge iskolčavanja kao i izradu potrebnih elaborata iskolčavanja.
Pre iskolčavanja objekta na terenu važno je osigurati projekat u digitalnom obliku da bi se mogla obaviti priprema za iskolčavanje.