Usluge

Stručno osposobljeni geometri našeg biroa mogu da Vam ponude sledeće usluge:

 • GEODETSKO SNIMANJE I UCRTAVANJE OBJEKATA U KATASTAR

 • GEODETSKI SNIMAK

 • OMEĐAVANJE KATASTARSKIH PARCELA

 • PARCELISANJE

 • SITUACIONI PLAN

 • TOPOGRAFSKI PLAN

 • IZRADA KATASTARSKO - TOPOGRAFSKOG PLANA

 • SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKATA

 • FORMIRANJE GRAĐEVINSKIH PARCELA

 • SNIMANJE FAKTICKOG STANJA

 • ISKOLCAVANJE OBJEKTA

 • PROTOKOL REGULACIJE

 • KONTROLA TEMELJA

 • TEHNICKI PRIJEM OBJEKATA UPOTREBNA DOZVOLA

 • 3D SNIMANJE OBJEKTA

 • MERENJE UDALJENOSTI KLADIONICA OD SKOLA

 • NIVELACIJA TERENA

 • PROVERA VERTIKALNOSTI OBJEKTA

 • SAOBRACAJNICE I VODOVI TRASIRANJE

 • IDENTIFIKACIJA PARCELA NA TERENU KATASTARSKOM PLANU I AVIO SNIMKU

 • PRAĆENJE SLEGANJE OBJEKATA

 • OBELEŽAVANJE I SNIMANJE PODZEMNIH VODOVA, INSTALACIJA I OBJEKATA

 • RAČUNANJE KUBATURA ISKOPA I NASIPA

 • SNIMANJE FASADA I PRIKAZIVANJE U ANALOGNOM I DIGITALNOM OBLIKU