Snimanje faktičkog stanja

Često se dešava da treba izvršiti geodetsko snimanje terena da bi se utvrdilo faktičko stanje terena, posebno kada je više korisnika na istoj parceli. Utvrđivanje faktičkog stanja terena se još naziva i snimanje placa, snimanje parcele, snimanje terena, merenje placa, merenje parcele, merenje terena itd.

Posao geodetske agencije tj. ovlašćenog geometra sa licencom jeste da precizno utvrdi zauzeće površine svakog dela parcele i objekta, jasno označi delove korišćenja parcele odnosno objekta, kao i da označi delove nekretnine koja je predmet kupoprodaje prilikom rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Utvrđivanjem faktičkog stanja terena prikazuju se površine zauzeća parcele i objekata, položaj objekata, prilazne saobraćajnice itd. Po izvršenim terenskim merenjima vrši se obrada podataka snimanja terena i dobijaju se tačne mere (površine, zauzeća, udaljenosti, položaji ) na osnovu koga geometar iscrtava snimak faktičkog stanja i upisuje sve relevantne podatke.

Jako je važno snimiti faktičko stanje na terenu precizno (u santimetar ), što uglavnom nije slučaj sa topografskim planom, jer arhitekte po želji investitora pokušavaju da iskoriste svaki dozvoljeni santimetar za gradnju, često je slučaj da faktičko stanje na terenu bude uže ili šire 10-20cm pa i više od onog na “papiru”, a projekat gotov i tada nastaju problemi. Pod faktičkim stanjem podrazumeva se i da geometar sa licencom iskontroliše vertikalnost zidova susednih visokih objekata, naravno tu moze nastati novih 10-20 cm problema. Tako izmereno faktičko stanje terena od strane ovlašćenog geometra preklopljeno sa katastarskom parcelom, građevinskom i regulacionom linijom dostavlja se projektantu da prekontroliše da li sve isprojektovano može da se izvede.