Izrada katastarsko topografskih planova

Da bi se odradio projekat objekta koji se želi izgraditi, potrebno je izraditi katastarsko–topografski plan kao podlogu na kojoj će biti izvršeno projektovanje građevinskog objekta. Katastarsko–topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i infrakstrukturu oko njega, kao i zvanične granice katastarskih parcela. Posao geometra je da izradi katastarsko-topografski plan u digitalnom i analognom obliku. Takodje, katastarsko-topografski plan mora biti overen od strane nadležnog katastra i u analognom i u digitalnom obliku. Jedino tako odrađen i overen katastarsko–topografski plan je validan za projektovanje objekta.