Identifikacija parcela na terenu, katastarskom planu i aviosnimku

Identifikaciji parcele se pristupa u slučajevima kada klijent ne zna gde se određena parcela nalazi, a nije zainteresovan za omeđavanje iste, već želi samo okvirne informacije koje bi mu pomogle u donošenju preliminarnih odluka u vezi sa željenom parcelom.
Dakle, ukoliko imate broj katastarske parcele, a ne znate gde je ona na terenu, činjenično stanje se može utvrditi u postupku identifikacije nepokretnosti.

identifikacija parcela na terenu katastarskom planu i aviosnimku