3D snimanje objekata

3D snimanjem objekta dobija se 3D merljiv model objekta, gde je svakoj tački modela određena prostorna koordinata u apsolutnom koordinatnom sistemu. Ovakav način snimanja ima široku primenu u svrhu arhitektonskog projektovanja, arheoloških, geoloških, geodetskih, geodinamičkih, hidrografskih i geotehničkih istraživanja i projektovanja, tj. u svim projektima koji zahtevaju tačnu 3D vizualizaciju prostora i prostornih objekata. 3D snimanje tehnika omogućuje najverodostojnije i trajno digitalno čuvanje postojećeg stanja objekta. 3D snimanje objekata se sve češće radi prilikom savremenog projektovanja, kao što su renoviranje objekata, postavljanje fasada (posebno samoventilirajuće), sprovođenje raznih instalacija kroz objekat, rekonstrukcija i reprojektovanje industriskih postrojenja, kontrola pozicije objekata (klizišta i sl).

3D snimanje obuhvata:

  • snimanje objekta
  • snimanje fasade
  • samoventiilirajuce fasade
  • model objekta
  • modelovanje zgrade
  • snimanje arheoloških nalazišta i spomenika itd.

Geometar obradom 3D snimka može iscrtati sve detalje , preseke i poglede postojećeg stanja objekta, za potrebe rekonstrukcije ili očuvanja objekta. Na osnovu 3D snimka koji je odradila geodetska agencija može se odraditi kontrola izvedenog stanja objekta , pošto je 3D model veran originalu.