Kako do priključka za struju

U narednih par rečenica ćemo objasniti kako do priključka za struju. Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje podnosi se u pisanoj formi na propisanom obrascu. Uz zahtev se prilaže dokumentacija koja dokazuje aktivnu legitimaciju podnosioca ili druga dokumenta kojima se dokazuje vlasništvo na objektu u datom postupku ( ukoliko ne postoji građevinska dozvola potrebno je da Vam geometar izradi GEODETSKI SNIMAK, potrebna je i potvrda da je podnet zahtev za legalizaciju) i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.
Odobrenje za priključenje se izdaje u roku od 30 dana od podnošenja urednog zahteva. Rok važenja za priključenje je dve godine počev od dana donošenja rešenja. Odobrenje za priključenje može se izmeniti na zahtev stranke u slučaju izmene ulaznih podataka koje daje stranka i može se produžiti u slučaju isteka roka važenja odobrenja za priključenje ukoliko nisu promenjeni tehnički uslovi za priključenje.