Konverzija zemljišta

Usvajanjem novog Zakona o planiranju i izgradnji, građanima je konačno omogućio da svoje pravo korišćenja na gradskom zemljištu na kojem poseduju neki objekat, prevedu-konvertuju u pravo privatne svojine.