Upis objekata u katastar

Građani koji ne žele da legalizuju svoje objekte, mogu da izvrše upis u katastar nepokretnosti ukoliko ne žele da prodaju nekretninu.
Ukoliko ste vlasnik nekog objekta 30 godina i ukoliko se niko nije žalio, dovoljno je da ga naši geometri upišu u katastar. Potom nekretninu možete stavljati pod hipoteku, možete da je prenesete na svoju decu i taj se objekat doživotno vodi na vas, a posle vaše smrti na vaše potomke. Međutim, građani ovako upisane objekte neće moći da prodaju.
Osim potvrde o vlasništvu, jedini uslov da se objekat upiše u katastar jeste da se ne nalazi na javnoj površini prema urbanističkom planu.