Geodetsko snimanje objekata

Geodetsko snimanje objekata geometri vrše kada objekat nije evidentiran u katastru nepokretnosti, a vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak legalizacije ili proceduru dokazivanja vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanja...

Osnovni cilj geodetskog snimanja izgrađenih objekata jeste uknjižba i ostvarivanje stvarnih prava na njima.

geodetsko snimanje ne evidentiranih objekata